Vijf tips voor een betere Cyber Security Culture in uw bedrijf

Met deze vijf tips kunt u de cyber security culture van uw bedrijf beoordelen en verbeteren, door uw personeel te trainen en goed gedrag aan te moedigen.

1. Train nieuwe werknemers

Maak cyber security training een vast onderdeel van het instructieprogramma voor nieuwe werknemers. Daarmee wordt vanaf het begin duidelijk wat uw organisatie verwacht qua online gedrag en het gebruik van software en apparatuur. Instrueer personeel om alert te zijn op hun omgeving en leg uit hoe zij melding kunnen maken van verdachte of zorgelijke situaties.

2. Beloon goed gedrag

Wijs de werknemers aan die het juiste cybersecuritygedrag vertonen. Overweeg bijvoorbeeld om hier elk kwartaal een competitie voor te houden, zodat werknemers gemotiveerd worden en zich bewust blijven van het belang van verantwoordelijk online gedrag.

3. Standaard login-bericht

Veel bedrijven hebben een standaard bericht ingesteld dat verschijnt wanneer werknemers zich aanmelden op het bedrijfsnetwerk. Hierin worden zij gewezen op hun verantwoordelijkheid voor cyber security en dat zij met hun gedrag de organisatie en hun collega’s kunnen beschermen.

4. Maak rapportage eenvoudig

Zorg dat werknemers verdacht gedrag of andere veiligheidskwesties zo gemakkelijk mogelijk kunnen rapporteren. Voeg bijvoorbeeld een link aan het emailprogramma toe waarmee gebruikers met één klik verdachte e-mails ter controle kunnen doorsturen naar het IT-team. Als uw bedrijf een intranet heeft, voeg dan een link toe op de homepage om cyber security-kwesties te rapporteren of goed gedrag te melden.

5. Geef het goede voorbeeld

Goed gedrag wordt vooral geleerd van leiders die het goede voorbeeld geven. Ontwikkel een jaarlijkse gecertificeerde cyber security training voor teamleiders om te communiceren over nieuwe ontwikkelingen en te garanderen dat zij met de juiste instrumenten en actuele informatie hun teams kunnen instrueren. Het is belangrijk om werknemers te ondersteunen in hun ontwikkeling van verantwoorde cyber security awareness en goede gedragsgewoontes, omdat deze de basis zijn voor een betrouwbare cyber security culture binnen uw organisatie.