Wake-up call voor het MKB: 3 redenen waarom jouw cyberveiligheid niet optimaal is

Op 15 oktober jongstleden publiceerde het Centraal Planbureau een rapport in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Onderwerp van dit rapport: cyberveiligheid in Nederland.

De conclusies van dit rapport zijn niet mis te verstaan. Het aantal cyberincidenten is in de eerste helft van 2018 fors gestegen, zowel in de particuliere sector als in het bedrijfsleven (bron).

Met name het MKB is de favoriete doelgroep van cybercriminelen. Van de MKB-ers heeft maar liefst 30% onvoldoende maatregelen getroffen om kwaadwilligen buiten de deur te houden. En dat resulteerde in een hit-rate van 15% in het Nederlandse bedrijfsleven, met een geschatte schadepost van ruim 11 miljard euro.

Volgens het onderzoeksteam is dit te wijten aan een drietal constateringen:

  1. Onbekendheid met deze materie: binnen het MKB is weinig tot geen kennis aanwezig over de juiste beveiligingstechnieken
  2. Investeringsbereidheid: binnen het MKB zijn er gedurende de crisis geen investeringen gedaan op het gebied van infrastructuur en informatiebeveiliging. Ook de nieuwe wetgeving AVG, waar iedere MKB-er aan moet voldoen, is nog een ontgonnen gebied
  3. “Ik heb niets te verbergen”: dit wordt vaak door het bedrijfsleven geroepen, maar dat is onjuist. Een betere vraag is hoe interessant ben jij als bedrijf voor een crimineel, en dat is elk bedrijf dat persoonsgegevens verwerkt van personeel en klanten.

De kans om dit probleem op een slimme manier aan te pakken is nu. Bijvoorbeeld door de AVG-wetgeving toe te passen binnen je organisatie. Hierbij passeren alle informatiebeveiligingszaken de revue: zowel op technisch gebied als op organisatorisch en medewerkersniveau.

Rsult-IT Security kan hierbij helpen. Bel ons gerust voor een afspraak en ga een veilig 2019 tegemoet!